ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ NEWSLETTER ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
login H ηλεκτρονική ανάγνωση όπως δεν τη "διαβάσατε" ποτέ
Share |
Διαβάστε...:
  Άρχισε η διάθεση των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων με ενεργά περιεχόμενα  Ζητούνται καθηγητές μέσης εκπαίδευσης για έκδοση σχολικών βοηθημάτων  
περισσότερα...   rss
 
 
 
 
Βρίσκεστε εδώ: eStudy - Marginalia Composer for Student
Επιστροφή Εκτύπωση

Marginalia Composer for Student

   

Ο Marginalia Composer for Student είναι μια πλατφόρμα λογισμικού, που συνδυάζει τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες αρχειοθέτησης, εμφάνισης, συνδυασμού και διανομής ηλεκτρονικών κειμένων, multimedia και internet.  

Μετατρέπει κάθε λέξη, παράγραφο και σελίδα ενός κειμένου ή eBook σε νησίδα γνώσης, μέσω της εμφάνισης  όλων των συναφών πληροφοριών που την αφορούν, όπως σελίδας του ίδιου ή άλλου κειμένου ή eBook, εικόνας, video, σελίδας internetYouTubeή σημείωσης από τον ίδιο τον αναγνώστη ή κάποιον άλλον.

 Ειδικότερα, η εφαρμογή προσφέρει:

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών Πηγών σε ενιαίο περιβάλλον

Ως Πηγές νοούνται αρχεία PDF και ePub, διευθύνσεις internet, YouTube, εικόνες, video και κείμενα, γραμμένα με τον ενσωματωμένο rich text editor.

Κάθε Πηγή ταυτοποιείται με τίτλο (που είναι διαφορετικός από το όνομα του αρχείου της) και άλλα στοιχεία που την περιγράφουν κατάλληλα.

Αρχειοθετείται σε μία ή περισσότερες Κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί σε Δενδρική μορφή από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς την πολλαπλή αντιγραφή του σχετικού αρχείου.

Ταυτόχρονη εμφάνιση  διαφορετικών τύπων Πηγών

Κάθε Πηγή εμφανίζεται μέσα στην εφαρμογή, δίπλα σε άλλες αλλά σε δικό της tab, κατά το πρότυπο των internet browsers. Έτσι, ο χρήστης δεν αποπροσανατολίζεται από πολλαπλά ανοικτά παράθυρα, τα οποία εμφανίζονται από διαφορετικά προγράμματα,  με διαφορετικά  user interfaces.

Εμπλουτισμός του περιεχομένου από τον χρήστη

Με τον Marginalia Composer ο αναγνώστης αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο που διαβάζει. Μπορεί να προσθέτει ηλεκτρονικό περιεχόμενο χωρίς να μεταβάλλει το αρχικό κείμενο.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται σαν εικονίδιο σε οποιοδήποτε σημείο  του κειμένου και συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

Όνομα χρήστη, Ημερομηνία, Τίτλο, συνοδευτική Διεύθυνση για internet ή multimediaκαι rich text σημείωση.

Κάθε προστιθέμενο περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από Σπουδαιότητα που αντιστοιχεί σε χρωματικό κώδικα στην κλίμακα του θερμού και μπορεί να είναι Σύνηθες (πράσινο), Ενδιαφέρον (χακί), Αξιοπρόσεκτο (πορτοκαλί), Κρίσιμο (ροζ) ή Προσοχή (κόκκινο).

Με click στο εικονίδιο εμφανίζεται το περιεχόμενο σε διπλανό tab ή σε popup window, μέσα στην εφαρμογή, χωρίς τη χρήση άλλου προγράμματος.

Τα είδη του προστιθέμενου περιεχομένου είναι: 

 • Κείμενα (rich text) που εμφανίζονται στα περιθώρια (marginaliaκατά την ιστορική παράδοση).
 • Σύμβολα που τονίζουν τη σημασία του κειμένου, όπως Αγκύλες, Βέλη κλπ.
 • Χρωματισμοί
 • Απλή Σημείωση, Απορία, Διαφωνία, Συμφωνία.
 • Διεύθυνση Internet ή  YouTube video.
 • Multimedia όπως εικόνες, video, ήχοι.
 • Συνημμένα αρχεία, που με ένα click ανοίγουν με το πρόγραμμα που τα δημιούργησε, ακριβώς όπως γίνεται με τα emails.
 •  Σελιδοδείκτες.
 • Παραπομπές σε σελίδες άλλου βιβλίου, που με ένα clickανοίγει αυτόματα στη σελίδα της Παραπομπής. Το ίδιο προσφέρεται και για σελίδα του ίδιου κειμένου.
 • Ηλεκτρονική αντιγραφή Σελίδας του κειμένου και σύνδεσή της σε σελίδα άλλου κειμένου ή βιβλίου.

Εμπλουτισμός με διαφορετικά προφίλ του χρήστη

Κάθε προστιθέμενο υλικό (marginalia) σε ένα κείμενο φέρει το προφίλ που ο Χρήστης επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό οι προσθήκες ομαδοποιούνται ώστε να μπορούν να κρύβονται-εμφανίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τις ανάγνωσης.

Αναζήτηση Σημειώσεων στις σελίδες κειμένων-βιβλίων

Είναι συνηθισμένη η περίπτωση να αναζητούμε μια πληροφορία που βρίσκεται σαν σημείωση στη σελίδα κάποιου κειμένου ή ενός πολυσέλιδου βιβλίου.

Ο Χρήστης τουMarginalia Composer μπορεί να φιλτράρει τον εμπλουτισμό όλων των κειμένων-βιβλίων του με κριτήρια το Είδος της Σημείωσης και τη Σπουδαιότητα της, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει και λέξεις-κλειδιά. Το σύστημα εφαρμόζει τα κριτήρια και αναζητεί τις λέξεις-κλειδιά στα εξής πεδία κάθε στοιχείου του εμπλουτισμού: Προφίλ χρήστη, Ημερομηνία, Τίτλο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση και Κείμενο της σημείωσης.

Στον κατάλογο των Σημειώσεων που ανευρέθηκαν, ο χρήστης με ένα click ανοίγει σε διπλανό tabτο κείμενο-βιβλίο στη σελίδα που περιέχει τη συγκεκριμένη Σημείωση.

Καθετοποίηση στον χώρο της Εκπαίδευσης

Ο Marginalia Composerέχει καθετοποιηθεί στον κατ’ εξοχήν χώρο της γνώσης, στην Εκπαίδευση, με ειδικές λειτουργίες, που συμπληρώνουν τα παραδοσιακά συστήματα elearning, τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στη διαχείριση των οργανωτικών αναγκών.

Ο καθηγητής μπορεί

 • να ενσωματώσει (σαν εμπλουτισμό) τα υλικά της παράδοσής του στα σχολικά βιβλία και να τα προβάλλει στον διαδραστικό πίνακα.
 • να διανέμει τον εμπλουτισμό στους μαθητές του.

Ο μαθητής μπορεί

 • να μελετά τα σχολικά βιβλία.
 • να αναζητεί Πηγές και να τις ενσωματώνει στα βιβλία.
 • να κρατάει Σημειώσεις.
 • να μαρκάρει τις σελίδες για επανάληψη.
 • να ανταλλάσσει εμπλουτισμό με τους συμμαθητές του.
 • να λύνει ασκήσεις ταυτόχρονα με την ανάγνωση και να του παρέχεται βοήθεια και λύση.
 • να του προσφέρεται αυτοαξιολόγηση στη λύση των ασκήσεων και συνολική αξιολόγηση ανά Τάξη, Μάθημα, Κεφάλαιο Βιβλίου, Υποκεφάλαια, Άσκηση.
 
Τιμή: 25,00€ 19,00€    
 
 
 
 
footer splitter
Προσφορές | eStudy | Χαρακτηριστικά | Οδηγίες
footer bot